neděle 14. ledna 2018

Ohlédnutí za Rokem 2017 a plány na rok 2018

Rok 2017 patří k nešťastným letům neúspěchu činnosti naší organizace v Praze. Záměrně říkáme v /raze a ne v České republice, neboť kromě úspěchů našxch slovenských a moravských kolegů vzniká nadějná pobočka v Plzni. V Praze se stále potýkáme s tím, proč to nejde, nehledě na to, že projektová ředitelka projektu +Robinhelp  - Marie Smaulová zaměstnala pražskou pobočku prganizace +BATRADIS  svým nápadem, jak to udělat, aby se mohla spolu se svými kolegyněmi postarat o osobní život Robina Hronka, k čemuž je potřeba nepotřebovat chodit do práce a mít tak na to čas, čehož lze dosáhnout jedině tak, že česká pobočka organizace BATRADIS v Praze bude schopná vše potřebné umět sama vyrábět. přestavba  a nutnná školení zaměstnala celé osazenstvo +PCA Praha  natolik že jsme neměli pravidelné pondělní a páteční pracovní porady a různé kulturní akce byly upraveny.

Pochválit musíme iniciativu Robina Hronka, který založil sbírku na naší činnost i přesto, že nikdo nepřispívá. To hodláme napravit úpravou sbírky tak, aby bylo možné přispívat i ze zahraničí. Jestli se nám podaří dosáhnout všeho, co bychom potřebovali nevíme, ale to záleží hlavně na vás.

Dále chválíme nárůst fanoušků naší organizace na Facebooku a budeme rádi, když to tak bude pokračovat i nadále.

To vše záleří na vás a nestačí jen nám to přát, ale také proto něco udělat.

sobota 11. listopadu 2017

Oxygene for Robinhelp v Plzni a klíčová delegace

V Pítek 10.11. 2017 jsme úspěch pokusu o projekt Robinhelp oslavili živým provedením kompletní trilogie nejslavnějšího díla francouzského skladatele elektrofonické hudby - Jeana Michela Jarreho s názvem Oxygene, které my uvádíme jako Oxygene for Robinhelp. Protože je Jean Michel Jarre vzorem pro hudební tvorbu Robina Hronka, chtěli jsme půpvodně již u první soutěžní výběrové akce projektu Robinhelp, ktertá byla v Brazílii, aby tam měl Jean Michel Jarre koncert osobně. Nešlo o Oxygene, ale úrostě o koncert, kde by zahrál různé skladby ze všeho, co složil a byla by to jedna z jeho obřích zvukových a světelných show. Tento druh hudby navíc hlavně v jewho stylu navíc reprezentuje náš vědeckofantastický původ.

Bohužel J.M. Jarreho osobně neznáme jako člověka, takže nemůžeme zjistit jestli by přijal naše pozvání a uspořádal by to jako nějaký svůj koncert, taskže jsme využili toho, že ti z nás, kteří pomáhají Robinu Hronkovi u nás s hudbou a také mají rádi hudbu J.M. Jarreho a hrají na nějaké ty elektronické klávesy, aby se některé nejslavnější skladby od Jarreho naučili, což platí jmenovitě na příklad pro Marii Smaulovou, Marcelu Lenorovou, Beferly Skoitovou, Magdu Rayley, Triash Huntasou a také Rebešku Davisovou a nově Romanu Laisonovou. Tehdy to byl Koncert pro Robinhelp a byla to zvuková a světelná show, akorát že místo Jeana Michela Jarreho a jeho pomocníků, jakými je třeba Francis Limbert a Friderick Rouseau, pžípadně Dominik Perie, tam byla děvčata z týmu Robinhelp. Vzhledem k použité technice nebyly některé zvuky úplně přesné, nebo něco nebylo zcela přesně zahrané.

Album Oxygene se našeho podání, čímž myslíme výše uvedená děvčata, dočkaslo v okamžiku vydání již jeho třetího pokračování a bylo jako Oxygenw for Robinhelp uvedeno na oslavu vytvoření páru projektu Robinhelp v Bratislavě bez účasti Robina Hronka, který měl jiné starosti. I v případě koncertního provedení původního Oxygenu z roku 1976, osobně předváděném Jeanem Michelem Jarrem je důležité aby vše probíhalo tak, jako v době natáčení této desky s použitím tehdejší techniky naprosto živě. Takže se i Jarremu mohlo přihodit, že se něco nepovedlo, nebo že se něco pokazilo. Naštestí se nic nestalo, ale pokud jste navštívili koncert, na jehož programu byl Oxygene part 1 až 6 a následně již i Oxygene 7-13, tak se na možnost chyb a problémů upozorňovalo již třeba proto, že originální nástroje jsou původní.

V našem přčípadě jsme se vzhled a funkcionalitu původních analogových symtetizátorů, kde jde zejména o nástrijhe značky MOOG, tak není žádným tajemstvím, co bylo použito za techniku k vytvoření Oxygenu a dá se koupit sběratelské balení všech tří dílů Oxygenu, které obsahuje 3 průhledné LP na klasický gramofon, 3 CD a 3 kazety. Krabice obsahuje i knížku, kde jsou popsána a vyobrazena formou fotografií všechna použutá zařízení, ale mevíme jestli je tam popsáno jejich propojení a nastavení tzak, aby v tomto hudebním díle plnila svou funkci.

Pro dosažení vizuálního efektu nám  postačí, když budou použité hudební nástroje a jejich příslušenství připomínat staré amalogové symtetizátory pouze vzhledově a způsobem ovládání, kde to půjde. Uvnitř však ale půjde o moderní počítačovou elektroniku, umožňující patřičné zvuky a efekty naprogramovat včetně některých pasáží které lze jednoduše vytvořit podle originálu naprogramováním arpegiátoru, nebo použít sequencer, či počítač. Kdyby to děvčata chtěla dělat podle sebe, nebylo by mimo světelných efektů na co koukat, protože by se celý Oxygene dal udělat na počítači a stačil by na to i jeden člověk. Protože to jsou už š desky, tak by tam akorát byla 3 děvčata, která si mezi sebou ten Oxygene rozdělila a každý ze tří dívek interpretuje jednu desku. Celkověš bychom pak viděli tři dívky a tři notebooky s USB klávesovým nástrojem a programem, kde je to udělané. Zvuk by šel do mixážního pultu buďto výstupem na sluchátka, nebo spáíše z externí USB zvukové karty.

Živé předvedení celé trilogie Oxygene navíc ani speciální světelné efekty nemá. Promítá se akorát různá verze obalu desky Oxygene a různý pohled na něco mezi zeměkoulí a lebkou dohromady spolu s přelety nad stylizovanou krajinou do podoby obalu desky z pohledu letce. Bratislavské provedení bylo první tohoto druhu a byla použita verze s variacemi jako na příklad u JEAN MICHEL JARRE - Oxygene in your livingroom 3D bez Oxygenu 14-20, který ještě nebyl Mezi jednotlivými alby byla mezera.

Plzeňská verze již byla s Robinem Hronkem a bylo provedeno několik změn, jakými bylo vypuštění mezer mezi alby, plná délka skladby Oxygene 5 se zachováním variace a vedle variací Jeana Michela Jarreho je za Oxygene 3 (třetí skladba na původním Oxygenu 1976) přidána vlastní variace složená Marií Smaulovou. Jinak je to originál od jedničky do dvacítky v jednom tahu.

Po důkladném rozboru hudebního počinu s názvem Oxygene od Jeana Michela Jarreho a provedení Robinem Hronkem a jeho přáteli by stálo za rozbor vytvoření páru z Martina Dohnala a Kristýny Javůrkové pomocí projektu Robinhelp. Minulý týden jsme zkoušeli zjistit, jestli by nebylo možné založit nějakou námi podobnou společmost, starající se o udravotně postižené lidi v jejich domácím prostředí s našimi pravidly a rozsahem služeb. Chlapů, kteří se chtějí nechat od žen i v dospělosti nosit na zádech je i v Čechách víc, což je v Plzni Martin Dohnal. Bohužel má nadváhu, takže to naší generální ředitelce a oboum jejím kolegyním i přes mimozemský původ dalo trochu zabrat, když zjišťovaly jestli to není vtip. Divíme se že má  celkem 4 záznamy  žen, které jej každá zvlášť unersla na zádech a během našeho průzkumu ještě další 2 přibyly.

Martin Dohnal by měl zhubnout asi tak na 75 Kg, což je asi o polovinu, jinak mu hrozí při výšce mírně nad 170 cm vážné zdravotní problémy. Během naší návštěvy by jedním ze dvou dalších přírůstků v evidenci zájemkyň o práci ošetřovatelky záznam osobních údajů jisté Kristýny Javůrkové 38 let, 192 cm/120 Kg, která byla velmi vtipná a v nošení Martina na zádech předčila Dianu Watersovou, která to z nás zvládla nejlépe, jenom docela dost u toho funěla. Více v minulém článku .

I když má náš Robin Hronek rád urostlé ženy, mezi kterými by si rád sám vybral družku, připadá mu Kristýna Jasvůrková příliš mohutná. I ona má trochu nadváhu z toho, že by se ráda o někoho starala a měla nějakého partnera, ale na rozdíl od Robina Hronka a jeho plzeňského kolegy Martina Dohnala, se u věršiny  mužů netěší takovému zájmu díky  tělesným rozměrům.  Proto to asi funguje.


pátek 27. října 2017

Plzeňský pokus o Robinhelp a PCA Pilsenia

Velmi by nás zajímalo, jestli bude Praha dírou v sociální mapě světa a vzhledem k našemu původu i vesmíru. Robin Hronek myslí že ano, ale když to šlo na Moravě, půjde to i v Plzni. Již v průběhu mezinárodní konference Allied Social Services ve Stockholmu, jsme Vás informovali na našem Facebooku a Google+ o objevení člověka v Plzni. Uvedli jsme tehdy, žed bychom to tam rádi zkusili a na přání Robina Hronka tu pro Vás a všechny nevěřící Tomáše máme tento článek.

Obdrželi jsmed dopis od pana Ing. Petra Dohnala z Plzně, že jeho syn obtěžuje spolužačky tím, že chce od nich nosit na zádech. To nás samozřejmě zaujalo, takže se ředitelka nynější společnosti PCA Praha - Pamela Jannis spolu s Dianou Waters a Jennifer Roberts vydala do Plzně. Takto se chovající Martin Dohnal  je již v závěrečném ročníku Gymnázia a Středního odborného Učiliště, kde studuje obor Strojní zámečník a druhým předmětem, ze kterého bude maturovat je Informatika. Děvčata zjišťují, co vše má Martin Dohnal 22 let, 172cm/93 Kg společného s naším Robinem Hronkem. Přesto že je jak Pamela, tak Jennifer černovlasá a Diana hnědovlasá, má tak Martin před sebou 3 různé dívky, z nichž 2 nosí brýle. Vypadá to, že bude mít Martin sterjně jako Robin zálibu ve vysokých dívkách, vyšších než je on sám, oprotože i když jsou všechnyx 3 dívky pohledné, vypadá to, že se mu nejvíce lábí Diana.

Děvčata s Martinem probírala všechno možné a divila se, že jej spoluižačky unesou na zádech i přesto, že má v dosti pomalu fungujícím notebooku také jakousi evidenci a jsou tam zapsány asi 3 jeho spolužačky.  Přes původ dívek dalo Pamele toho Martina nosit na zádech dosti zabrat, Diana to zvládla docela dobře a Jennifer se pod ním složila. Nic se nestalo. Jen když si ho chtěla nadhodit, povolily jí nohy a najednou byla na kolenou a Martin se jí převalil přes hlavu a všichni se tomu zasmáli.

Jaké ženy se Martinovi líbí se zjišťovalo i v oblasti intimních důvěrností, na což je ještě dost času, neboť se tento výzkumný tým hodlá vrátit do Prahy až v neděli. Zatím se v tomto ohledu použil orální sex, kde není jasné, od které z nich to bylo nejlepší. Jelikož je Pamwela ředitelkou a vedoucí výpravy, začala s tím ona už ve čtvrtek odpoledne a Martin si to dost pochvaloval. Jasno bude až po počítačovém porovnání a vyhodnocení grafů a výsledků EEG. To provedeme doma, protože plzeňská pobočka organizace +BATRADIS  má i v rámci svého intranetu pomalé připojení a vyxzkoušet musíme i jiné praktiky.

+Robinhelp  z toho budeme dělat časem, až Martin zaeviduje více žen, které ho zvládnou nosit na zádech, k čemuž bude potřebovat zhubnout minimálně o 10 Kg, aby nebyl tak těžký. Bude také zdravější, protože nadváha Martina Dohnala by mohla časem způsobovat zdravotní problémy a projektem +Robinhelp  odstraníme příčinu té nadváhy.  Skutečnost, že se s ním ženy maximálně jen kamarádí a vše zůstává ve vší počestnosti mu způsobuje deprese, které zahání jídlem a sladkostmi. Další výprava do Plzně bzse s Marií Smaulovou, co by ředitelkou projektu +Robinhelp , které dáme k prostudování získané materiály a možná v Řijnu 2018 přivítáme na mezinárodní konferenci Allied Social Services Martina Dohnala jako ředitele společnosti PCA Pilsenia.

pátek 1. září 2017

Robinhelp pokračuje i přes nová řešení

Pokud sledujete dění na sociálních sítích u organizace +BATRADIS, tak si můžete všimnout že se ředitelka projektu +Robinhelp  - Marie Smaulová pokouší vymyslet řešení pro případ, že by tento projekt nefungoval, což se projebuje ukončením koncertního turné Robinhelptour 2017 a také tím, že dosti dlouho nevyjde žádné její nové CD. Podobná situace platím i pro Robina Hronka a jeho Grandtour 2017, u kterého je posledním koncertem koncert ve Vancouveru.

Navíc se blíží mezinárodní konference organizace +BATRADIS  v Krakově, kde navíc proběhne výběr družky pomocí projektu +Robinhelp  pro tamního kolegu Robina Hronka, kterým je Jerzi Stolarek . Potom bude naše mezinárodní konference, po které bychom měli být moudřejší.

Úpravy hlavní pražské pobočky organizace +BATRADIS  budou provedeny každopádně včetně dalších záložních plánů a nouzových řešení, které jsme ještě nevymysleli. Naše činnost nijak ohroženqa nebude kromě případů školení týmu projektu +Robinhelp  v oblasti obsluhy automatických továrních systémů, programování a technické údržby.

sobota 8. července 2017

Jaké by to bylo, kdybychom byli úspěšní

Na základě našich porad jsme došli k názoru, že Vám ukážeme nějaké možnosti pro pořádání našich akcí, kde se chceme soustředit na soutěžní výběrové akce projektu +Robinhelp za předpokladu, že se smůla perolomí. Mohlo by to pomoci k úspěchu, když zejména ženy, hledané naší společnopstí uvidí, že příchází o možnost se něklde najíst a napít zadarmo v rámci našich akcí.

Abychom se mohli plně soustředit na věci, které nejde zatím udělat, uděláme vše, co udělat jde. V tomto případě by šlo o prohlídku areálu restaurace Carabvan Camp, ze které jsme Vám na naěšich sociálních sítích přčinesli nějaké fotografie. Na YouiTube máme pro Vás video, kde toho není vidět nešjvíce, protože Robin Hronek musel při natáčení videa dávat pozor na cestu, když natočil procházku po areálu.

Z komentáře Robina Hronka k prohlídce toho areálu, který si lze přehráním videa projít, se můžete dozvědět, co je potřeba k tomu, aby  se dala nějaká ta výběroví akce uspořádat. Místa je tu spousta, ale je potřeba mít obsáhlou evidenci zájemkyň o práci ošetřovatelky u naší společnosti, což platí bohužel jen u zahraničních kolegů Robina Hronka, kteří měli to štěstí, že je ženy ochotně zloušely nosit na zádech i bez toho, aby se to muselo předvádět na videu na důkaz toho, že to jde. V hodně případech to platilo i o intimních důvěrnostech.

V České republice to může fungovat také, což máme vyzkoušeno díky našim moravským kolegům. Robin Hronek má štěstí v těchto věcech na dosah také, protože má vyzkoušené jak to nechání se nosit, tak nějaké ty důvěrnosti, avšak alespoň ten test branné zdatnosti by bylo třeba zdokumentovat a zveřejnit na důkaz proveditelnosti. Intimní důvěrnosti formou orálního sexu zdokumentovány jsou, ale to nelze zveřejnit. V Dánsku to šlo a v této oblasti šlo o všechno možné, ale to byla otázka dohody a dostupné to bylo jen krátce.

Robin Hronek rozšiřujer své kreativní schopnosti a vydává na svém osobním kanále ma YouTube různé druhy vlogů. K tématu našeho článku se bude hodit jedno z jeho videí s vyprávěním o hledání družky pro sebe naším způsobem, neboť v rámci výuky lidstva aby byli lidé na sebe hodní, je soužití muže a ženy tím nejlepším příkladem a učební pomůckou.

Robin Hronek porovnává vlastnosti žen z našeho světa s vlastnostmi Vašich žedn, hledá shody a hledá vlastnosti našich žen u Vás. Jde to, ale i bez nošení na zádech není vstřícnost Vašich žen dostatečná. Všzde jinde ve světě měli jeho kolegové větší šětěstí díky lepšímu vychování nejen žen, ale všech lidí v severní a západní Evropě a ve světě vůbec.

Díky tomu pobočky organizace +BATRADIS mohou investovat více prostředků do akcí na výběr družky pro někoho takového, kdo má jinak smůlu na vážnější vztah s opačným pohlavím

V případě že se smůla prolomí by sice pouťové atrakce a stánky se vším možným v restauraci Caravan Camp nebyly, Koncert Robina Hronka by být mohl, ale s jeho domácí technikou a bez úžasných světelných efektů, ale jídlo a pití by díky tomu, že jde o restauraci bylo. Na branné soutěže i soutěž v co nejdřívějším zahájení nějakých těch intimností je podnik náležitzě vybaven jednak vodní nádrží na koupání, tak spoustou místa v přírodě, kam z rtestasurace a jejího sezení venku není vidět. I nějaké stánky a věci k pořádání akce se tam vejdou. Na louku vjezdem projede i autobus i menší kamion, ale pouťové atrakce by sestavit nešlo, protože vjezdem jejich přepravní kamiony neprojedou stejně jako jeřáb. Odmomtovat bránu by dalomoc práce navíc a vedení podniku by nám to nedovolilo.

Umožněte nám uspořádat takovou akci i když to bude mít do akcí našich kolegů daleko. Stačí být vsdtřícnwější v nerobvyklých požadavcích.

pondělí 12. června 2017

Proč se nic neděje?

Jistě jste si všimli, že v poslední době nezveřejňujeme zádné zprávy o projektu +Robinhelp  a činnosti společnosti +PCA Praha vůbec. Je to tím, že když Robinu Hronkovi zemřela 1. Dubna 2017 matka, ledacos se změnilo a nejen náš tým, ale celá naše společnost vymýšlí řešení nové situace.
U celkpové činnosti naší lorganizace se nic nemění. Některé věci stále nemáme. Mezi ně patčíá předvedení testu branné zdatnosti na videu, které mi být na našem webu na sgtránce o tom, jak získat u nás zaměstnání. Velké změny budou u projektu +Robinhelp , které vyplývají z výše uvedené situace.

Požadavky jsou stejné jako za života matky Robina Hronka, ale některé věci budfou jiné. Věew je jednodušší o péči o jeho matku, avšak v případě pomoci s některými věcmi v jeho životě trvá publikace informací déle, než by bylo potřeba. Vedle pomoci v domácnosti by se dalo celkem jmasně napsat, jak by měl ideálně vypadat intimní život Robina Hronka, ale nejsrozumitelnější pregnantní zp§ůsob jak to vyjádřit není publikovatelný. Sám Robin Hronek přemýšlí o tom jak to napsat jasně, ale přitom slušně. To publikaci zdržuje.

U řešení s názvem Robinhelp International jsme zatím moc nepřemýšleli o tom, jak vyřešíme novou situaci, ale vypadá to asi tak, že by žena z ciziny bydlela společně s Robinem Hronkem zdarma, pokud by jí nevadilo chovast se k němu jako jeho družka po dobu pobytu v Praze. Bude muset být sama, ovšem podrobnosti jsou předmětem pracovních poirad.Na YouTube je k dispozici video s doplňujícími informacemi, které si mnůžete puarit i v rámci tohoto článku. Robin Hronek v něm vyoráví o věcech, které v tomto článku chybí.

O dalším postupu budete informování na našich stránkách na sociálních sítích.

čtvrtek 1. června 2017

Robinhelp v Texasu

19. až 21. Května se konala v Texasu obří akce projektu Robinhelp ve městě Houston. Vytvářely se tam ihned 4 páry současně a páteční a sobotní večer patřil světelné a zvukové show v podobě koncertu Robina Hronka a Marie Smaulové. Robin Hronek si však problematických požadavků, kladených na ženy projektem +Robinhelp neuřil, i když je pro zúčastněné americké dívky ochota nosit někoho na zádech, nebo ramenou samozřejmostí za předpokladu, že má na to daná žena dostatečnou sílu stejně jako někzteré intimní důvěrnosti, kde je to v USA trochu horší, ale pokud v tom dané soutěžící ženě nebrání její náboženské přesvědčení, či styl výchovy,m i to není problém i v Texasu. Naopak bychom mohli říci, že oproti jiným státům USA je na tom alespoň Houston v ochotě dělat neobvyklé věci dokonce i lépe než New-York, hovoříme-li o projektu +Robinhelp .

Robin Hronek dorazil na místo konání akce až v pátek odpoledne, protože letadlo s nám a jeho přáteli, kteří večer účinkovali na jeho koncertě, co by další hudebníci, přistálo na houstonském letišti ráno, po čemž následovalo ubytování a odpočinek po cestě, která nebyla příliš pohodlná, neboť začala v pátek brzy ráno letem z Prahy do Frankfurtu nad Mohanem, dále následoval let z Frankfurtu do New-Yorku a nakonec z New-Yorku do Houstonu.Vyzkoiušet si některé věci bylo možné v sobotu a stálo to za to.

Nabízí se úvaha o tom, co bude s projhektem Robinhelp Robin Hronek dělat po smrti jeho matky. V zásadě se dá říci, že v jeho případě je vše mnohem jednodušší, avšak praxe je i zde zcela odlišná od teorie. Na západě a konkrétně zde v Houstonu by byl i sex na prvním rande proveditelný i bez nošení na zádech. Tím pádem by byl osobní život Robina Hronka zcela vyřešen, pokud by se přestěhoval do USA a třeba i do Houstonu zde v Texasu. Pro zajímavost jsme požádali své americké kolegy, aby nám pro zajímavost zjistili, jak by to vypadalo ve městech v různých státech USA, kde i Robinhelp funguje. Výsledky jsou docela zajímavé. Celkem by přicházel vedle Houstonu v Texasu New-York ve stejnojmenném státě, Boston Messetchusec, Chicago a Cleveland v Ilinois, o něco hůře pak St. Francisco a Los Angeles, takže si nejsme jistí celou Kalifornií a dost mizerně by to šlo v zemědělsky významných státech, jako je Omaha, Cansas a z jižních států Alabama. Je to ale individuální podle toho, na jaké lidi narazíme. Celkově to vychází tak, že by to nebyl problém ve větších městech.

Znamená to, že by zde v USA musel Robin Hronek žít v nějakém všětším městě, kde by pokračoval v práci vedoucího osobního oddělení společnosti +PCA Praha , ale pod názvem Allied Social Services a vybrat si z žen, které ho newjlépe dokázaly nosit na zádech nějakou, která by se s ním o něco více kamarádila a která by s ním měla poměr i na první či druhé schůzce. U požadavků na pomoc  s domácností by zde musel stačit úklid, protože americké ženy hlavně ve věku 30 až 50 let ani hospodyněmi být nechtějí. I v Evropě se od toho již nějaký čas hlavně na západě upouští.

I když by šlo o osobní život Robina Hronka v intimním smyslu slova, stále dělá ženám problém pochopit ideální řešení preo obě strany, kdy je případná přátelská výpomoc s čímkoli na libovůli dané ženy, ovšem pomoc v intimním životě není dostupná. Přitom to není nic složitého. Stačí trochu přemýšlet a pokud navíc se daná žena cítí na to, poskytnout i osobní ochranu a je ochotná si svoji zdatnost vyzkoiušet nošením někoho na zádech, bude vše fungovat jak má i u nás.