pátek 3. února 2012

Historie tohoto projektu

 • Abyste se dozvěděli vše o projektu, k jehož prezentaci a realizaci slouží tato skupina, ocitujeme vybrané části ze spisu Robina Hronka o tom, jak vycházet s podivíny.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
       Za prvopočátek nápadu s organizovanou pomocí pro lidi s A.S, jiným typem Autismu, nebo jiným postižením, pokládám dobu v začátcích demokracie v České republice po 17. 11. 1989. Zejména jde o období v letech 1990 – 2011.  Začal bych asi tím, že jsem se v té době zabýval vedle skládání hudby také počítači, které odsunuly hudební tvorbu do pozadí. Tenkrát se jednalo o počítače IBM PC s procesorem 286 a operačním systémem  MS-DOS. Chodil jsem tehdy do počítačového kurzu pro nevidomé a slabozraké, kde jsme měli takovéto počítače s hlasovým výstupem. Znamená to, že co bylo na obrazovce, předčítal počítač robotickým hlasem. Smyslem tohoto kurzu bylo, aby nevidomí a slabozrací lidé mohli pracovat nejen jako telefonisté, ale také jako pracovníci informačních kanceláří, recepční v hotelu, prodavači vstupenek nebo jízdenek, jako programátoři, a přivydělat si tak něco k důchodu. Moc toho tenkrát nebylo, protože tehdejší technologie hlasového výstupe, spolupracovala jen s určitými programy a muselo se přijít na to, jak ten hlasový výstup nastavit, aby to fungovalo. Dnes je situace mnohem lepší a hlasový výstup může mít daleko příjemnější hlas místo hlasu robota. Dosti zdařilý hlasový výstup pro Windows má program Supernova.

       Mezi spoustou programů, které sloužily jako informační systémy s jízdními řády vlaku (IDOS) a autobusů (ABUS), jsme se tam učili programovat v jazyce Basic a také jsme se učili tvořit databáze a databázové programy v jazyce FOX plus, nebo FOX Pro., na což byl program FOXbase. Mezi tím jsem se také učil programovat v jazyce Turbo Pascal. Tehdy už začaly počítače s procesorem 486 a kromě rozvinutého systému Windows 3.11 se objevila horká novinka se současnou grafickou koncepcí pracovní plochy a uživatelským prostředím – Windows 95.


       Mým prvním počítačem, který jsem měl doma a na kterém jsem začal vymýšlet první projekt s myšlenkou pomáhat zdravotně postiženým lidem pomocí evidence lidí, kteří by rádi druhým pomáhali, byla akce zvaná Braný nábor. Týkala se právě žen s určitými vlastnostmi, se který,i jsem chtěl dělat pohovory a jejich osobní údaje si zapisovat do počítače. Už tehdy jsem to měl vydělené tak, že rozhodující bylo splnění velmi neobvyklého požadavku, jaký byl zkouška zdatnosti, která se dělala tak, že si mě nějaká ta žena zkoušela nosit na zádech. To zastává do dneška, ale dnes na to mám daleko lepší vybavení a hodně mi pomohl Internet.

       Tenkrát se to dělalo tak, že jsem si do toho počítače dával jen textové poznámky. Jelikož nepotřebuji hlasový vstup, už tenkrát existoval textový editor, který uměl různá písma, rámečky a tabulky, který se jmenoval Text 602 (T602). T602 fungovalo v DOSu na 286tce a setkal jsem se s tím proto, že když jsem studoval telefonní předpisy, náš učitel nám v tom psal texty, protože tam šlo udělat velká písmena. Takže kdo špatně viděl, mohl to pohodlně číst. Součástí toho T602 byla také databáze K602 ve které jsem to potom měl. S různými ženami jsem si dopisoval tak, že jsem si napsal takový informační leták a přikládal jsem jeho kopie k osobnímu dopisu. Všechno se psalo na stroji, kopírovalo na kopírce a ne vždy to bylo pohodlné, protože některé odpovědi nebyly psány strojem a když někdo neměl čitelný rukopis, dalo to práci rozluštit.

       Nástupem Windows, kde šlo nejdříve o Word 6.0 a Excell 5.0a pro Windows 3.11 se práce zjednodušila, i když databáze byla pořád pro DOS. Dalo se sice sehnat nějaký Lotus, ale nějak jsem se o to nezajímal. Nástupem Windows 95 jsem přešel na Office 97, kde už byl Microsoft Access. Tady už začala tvorba základu organizace, která by vedle dosud existujících sociálních služeb poskytovala i služby, dosud poskytované za velké finanční částky erotickými masážními salony a veřejnými domy, jako rozšíření. Předcházející vedlejší nápady spadly pod stůl, protože u Office 97 již šlo vytvářet webové stránky pro Internet a tak vznikla první verze webu společnosti Allied Social Services.

       Mezi tím jsem měl známost a byl jsem také ženatý, takže v době soužití s nějakou ženou jsem nic nedělal. Poté, co jsem se rozvedl, pořídil jsem si Internet a vše jsem dělal na Internetu.  Na rozdíl od papírového Branného náboru se povedlo nějaké ty ženy zaregistrovat, které úspěšně prošly pohovorem, a nyní jsem v situaci, kdy pracuji na něčem podobném, a říkám tomu Robinhelp ze kterého by pak měla být nějaká taková organizace.

        V roce 2000 se objevily první pořádné náznaky internetové prezentace projektu Robinhelp s názvem “Girl Recommending System 2000 (GRS 2000), kde se už objevil zárodek systému na hledání partnerky, ze které by si mí přátelé nedělali legraci a která by byla mojí oporou a doplňovala mne ve věcech, které neumím a já bych pak doplňoval jí v tom, co ona neumí. Poměr schopností a neschopností však není vyvážen, protože toho co já neovládám je více, než toho co ovládám hlavně v praktickém životě. Pracovalo se tak, že jsem si na web toho projektu dával informace o tom, která žena, nebo dívka se mi líbila, a kterou jsem si třeba v tramvaji obdivně prohlížel. Bylo tam uvedeno přesně kdy, a kde to bylo s tím, že se mi má ozvat-. Tento projekt také poskytoval rady od svých tvůrců, jak se mnou jednat, které určitým způsobem používám i u tohoto projektu.


       Oproti GRS 2000 se zde poskytují informace o tom, co se děje u mne dona a co je potřeba udělat. K tomuto účelu se používají sociální sítě, jakými je na příklad Facebook, Netlog, LinkedIn apod. Na těchto sociálních sítích je stránka, nebo skupina “Robinhelp”, ve které jsou tyto informace publikovány. Je-li to v technických možnostech dané sociální sítě, jsou tyto informace doplněny fotografiemi a krátkými videoklipy. Na webu projektu jsou na tyto skupiny a stránky odkazy, nebo některá videa jsou přímo na webu. V případě potřeby se k publikaci videí využije služba YouTube, nebo Ustream, kde lze provádět přímé televizní přenosy pomocí webové kamery. Uživatelé Internetu tak mohou sledovat televizní vysílání na Internetu, které, lze sdílet s ostatními přes Facebook, nebo Twitter, a mají-li účet na Ustreamu, mohou diskutovat přímo na sledovaném kanále.  Živé vysílání lze současně také nahrávat, takže vysílané pořady jsou v archivu. Tuto službu jsem pořádně využil na svojí hudební tvorbě, na kterou tam mám kanál. Na Robinhelp použiji osobní kanál, nebo založím nový. Po vzoru svého velkého hudebního vzoru – Jeana Michela Jarreho, jsem 18. února vysílal ze svého domova internetový koncert.
   ---------------------------------------------------------------------------------------

  K historii a vývoji projerktu Robinhelp lze ještě dodat, že  Marie Smaulová vytvořila tento projekt z projektu Saverobin, kde se hlersaly ženy jí podobné, nebo podobné jejím kolegyním a to jak po stránce vzhledu, tak osobnosti. Před tím byly tzv. Manželské náhrady praskticvky od začátku existence používání počítzačšů u nás.

  Bylo toho více, co Vám díky novému formátu můžeme ukázat, jakmile to najdewme.

Žádné komentáře:

Okomentovat