pondělí 14. května 2012

Malé zamyšlení nad tím, jaký dojem má prezerntace projektu budit u Vás

Jedna z věcí, která by hlavní web projektu Robinhelp zbytečně zatěžovala nepodstatnými informacemi je mimo jiné zamyšlení nad tím, jak má na vás zapůsobit prezentace formou webu, fotek, videí a používání sociálních sítí. Hlavní cílovou skupinou mají být hlavně ženy. Na základě poznámek pro vnitřní organizaci projektu je nejprve třeba dokázat, že se nejedná o nic nebezpečného. Nejprůkaznějším materiálem bude video, které nemá být nijak sestříháno. Autenticita má být maximální. V plánu je i nějaká veřejná prtezrentační akce, ale není zatím jasné, kde a kdy by se měla konat.

Jediná režijní úprava videa má spočívat v tom, aby nebylo dlouhé. I přes dostatečně rychlé připojení k internetu se lépe přenáší menší soubory, nehledě na skutečnost že by\ video mělo hrát i na mobilních telefonech, kde je třeba šetřit peníze uživatele tak, že se co možná nejvíce sníží doba přenosu dat, nebo množství přenesených dat. Jistě jste si přečetli o tom, že  některé vlastnosti jak tělesné, tak duševní, podle kterých si např. Robin Hronek hledá družku, se testují tak, že si v našem případě nějaká zkusí Robina Hronka nosit na zádech. To má nějaká předvést na tom videu, kdy nejde jen o to že to dokáže nsapř. díky tělesné zdatnosti a vzrůstu, případně jen té zdatnosti, ale hlavně přístupem k tomuto požadavku. Reakce má být spontální, ale přitom taková, abyx to vyznělo že to není problém.

Další věcí, která je i s tímto spojená, je publikace správ ze světa o tom, žre to není problém s cílem vyburcovat české ženy ke změně chování podle žen ve světě. Jelikož je tady další věc, která má u tohoto projektu budit dojem, že za tím stojí jakási utajená mezinárodní vysoce organizovaná komunita, jsou publikovány zprávy ze světa o  výzběrovém řízení formou hromadných soutěžních akcí, kterých se Robin Hronek účastní. Ponechme zatím stranou, jestli nějaká taskováto tajná mezinárodní komunita, která je velmi vysoce organizovaná a disponuje značně vyspělými technickými prostředky, vůbec existuje. Je  totiž na internetu známá jako organizace Batradis, nebo jako komunita mimozemšťanů z planety Albedor. Jisté je pouze to, že je třeba vzbudit dojem o existenci takové komunity, která za tímto projektem stojí.

Jaké jsou k tomu důvody? V případě Robina Hronka by pro něj měla smysl jako družka taková žena, jaká je příloiš atraktivní neý aby chtěla ně+koho obyčejného, tím méně, je-li ten muž menší postavy než ona a už vůbec ne, když je zdravotně postižený.  Takové ženy, ale s dobrým charakterem, že o něj mají zájem jsou pouze v té tajné komunitě. Většinou tu komunitu tvoří samy. I kdy\by se jednalo o fantazii Robina Hronkas, lze se o tak od té komunity spoustu věcí naučit. V tomto případě je to bez ohledu na kulturní zvyklosti využít své schopnosti  k pomáhání lidem jen tak zadarmo, protože je to správné. V našem případě je to starat se o postiženého muže formou soužití.

I kdyby ta komunita neexistovala, Robin Hronek respektuje osobní svobodu tím, že  hodlá posdkytnout možnost pro svoji družku najít za sebe náhradu a pro maximální  pořádek  v kontaktech vypracoval plnohodnotné uplatnění kancelářského softwaru k evidenci žen, které by mohly mít zájem se takto o někoho starat, k čemuž by si i jeho družkas mohla přidat nějaké údaje o svých kamarádkách, kolegyních a příbuzných, ze kterých by jí nějaká jiná vystřídala. Starat se o zdravotně postiženého dá práci a časem to začne být otrava.

To způsobuje jeho zájem o chytré mobilní telefony, notebooky, tablety, počítačové sítě a IT pro využití ve firmách pro administrativu a spolupráci ve skupinách. Pořizuje si tak věci, které často přesahují jeho finanční možnosti, aby je mohl k tomuto účelu používatm nbebo to vyzkoušet. Má tak v podstatě spoustu drahých hraček.

Z hlediska softwaru má spoustu věcí, které ani nemůže a neumí používat, protože jako invalidní důchodce doma pro to nemá  to správné praktické využití, ke kterému je daný software uirčen, kromě tohoto projektu.

Jelikož není zcela jiísté, že ta komunita neexistuje, je v rámci tohoto "hraní si" vytvořeno několik webů a blogů včetně tohoto. Stojí mu to ale zato, protože  mejde jen o Robina Hronksa, ale o každého v jeho situaci. Kopie oné komunity se dá vyxtvořit jeho přáteli, kteří by byli ochotní na toto jeho "hraní si" s IT něškdy i finančně přispět, nebo najít co nejlevnější způsob jak celou evidenci a agendu např. společnosti PCA Prahsa centrálně řídit  pomocí chodu databáze na serveru, kde by každá ta žena měla datové úložičště a poštovní schránku. Vznikl by po vzoru té komunity jakýsi intranet, kam by se každá zájemkyně o tento druh pomoci druhým připojila a vežrejné by z toho bylo něco jako seznamka, kam by si nechtěný muž zadal svopu přredstavu a s nějakou z žen, co mu z toho vyleze si povídal. Jeho login ho piustí do intraynetu, kde si stáhne databázi a podle toho, které ženy by byly pro něj nelvhodnější, se mu sesynchronizuje obsah. Pak si nějaká žena, která ho bude už mít dost najde v počítači za sebe jinou, a jede se dál.

Teď je potřeba aby to nějaká zkusila. Diostane počítač a vše co potřebuje, jen za to, že jedná správně v tom smyslu že ignoruje skutečnost, že jí Robin Hronek nemůže ochránit a hlavně uživit. O to se stará ta komunita. Pro vzbuzení tohoto dojmu ji stačí napodobit alespoň v organizované spolupráci, v dodržování slíbených a dsohodnutých schůzek a ochota udělat si na to po práci čas. Rozdíl je v dostupnosti techniky, ale kaýdý telefon má kalendář, kam se dá napsat kdy co je a i když se to nestíhá, zaspískání upozorní na nějakou akci, takže člověk ví, co nestíhá a může se omluvit.  Chytrí telefony pracují i s kalendářem na internetu, kde se dá sdílet kalendýř ve skupině. Je pak jedno jestli sedíme u počítače, nebo máme notebook či mobil, stačí to mít přihlášené aby se to synchronizovalo. Velmi dobře to umí třeba Google.

Jediný rozdíl mezi Vámi co by přáteli Robina Hronka a komunitou stojící za tímto projektem je skutečnost, že za většinu věcí dáte peníze, lkteré většinou nemáte, a to i za software, trváte-li na legálním způsobu jeho opatření si a používání. Uvedená komunita si umí hodně věcí vyroibit a je v ní hodně odborníků na počítače a celou řadu vědních oborů. Každý pátý člen té komunity je schopen vytvářet použitelní počítačové programy.  Každý třetí je elektrotechnik, nebo elektrotechnický inženýr. Každý desátý se vyzná v robotice. Nechybí v celosvětovém měřítku vedle lékařů také odborníci na hutní a těžební průmysl a metalurgii.

Je velmi důležité dělat to takto složitě, protože jde o to aby nejen Robin Hronek měl družku. Proto nám nejvícve pomůžete, když to zkusíte. To platí pro zdravé ženy ve věku 20 - 55 let. Ostatní mohou  pomoci s administrativou.

Děkujeme.


Žádné komentáře:

Okomentovat