úterý 6. listopadu 2012

Hrubý nástin plánu delegací na rok 2013

Součástí webu našeho projektu je tabulka s přehledem delegací na pobočky organizace BATRADIS, které provádšěly podobný způsob hledání partnerek pro své zaměstnance, kteří nejsou schopni se sami seznámitn ani přes seznamku. Dochýzí k tomu ze dvou důvodů:

1. Chceme zjistit do jaké míry jsou lidé dobře vychovaní a jaké mají sociální cítění, a třak neobvyklými metodami mezi nimi vyníráme osoby, které by se chtšěly starat o naše spolupracovníky. Ovcykle s námi spolupracují muži, takže jim hledáme ženy.

2. Pracovníci poboček, zejména ženského pohlaví vy rádi věnovali veškerý čas na práci na projektech, kvůli kterým sem pčřicestovali - tedy přicestovaly, a nikoli kvůli tomu aby se staraly o svéí mužské kolegy jako milenky či družky. Proto s radiostíá uvítají účast na tomto pokusdu a pozvou nás.

K našemu velkému přčekvapení se do toho hrnou pobočky, které ješětě ani nejsou hotové a tak budeme pozváni na výběrové soutěžní akce na příklad do některých rozvojových zemí, nebo zemí, kde jsou značné sociální rozdíly. Zatím se ale nedaří dohodnout konkrétní termíny, protože pobočky naší organizace v uvedených místech ještě nefungují.

Ještě v tomto rtoce se měla uskutečnit akce typu Robinhelp ve Vilniusu, kde bude další pobočka. Problém je, že je zatím v provozu hlavní základna a do mezinárodního intranetu organizace BATRADIS teprve připojili doménu "batradis.lit". Podsložky, nebo projektové sertvery se teprve tvoří. Vypadá to až po novém roce, nehledě na to, že se počítá  s nakcwemi, konanými venku, takže to chce sluišné počasí.

O hodně lépe to vypadá v Indii s pokusy o Robinhelp, kde se možná podaří ještě v tomto roce něco uspořádat. Jsou 3 základny, které to chtějí zlkusit, a to v Kalkatě, Rávadpuru a v Madrásu. Pobočky v Bombweji a Dilí vyčkávají. Až bude něco jasnějšího, objeví se to v tabulce s plánem delegací  na webu projektu Robinhelp v sekci "Robinhelp ve světě".

Jinak naěši nové kolegové budují fdatové centrum v Jesenici, takže jsme připraveni i na náhodu, že to bude i u nás fungovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat