neděle 24. března 2013

Postřehy z konference ve Stockholmu II. - sobota, neděle a pár zajímavostí

Protože se +Robin Hronek zúčastnil pouze pátečního a větší části sobotního programu, pokračoval konec konference bez něho a bez Marie Smaulové. Naštěstí to moc nevadí, protože druhá polovina sobotního programu spolu s nedělním programem, nebyla moc zajímavá, protože se pouze prezentovaly úspěchy naší společnosti pod půlvodním názvem včetně úspěchů s podobným projektem, jakým je +Robinhelp . Je veliká škoda, že společnost Allied Social Services nemá stránku na Facebooku a na Google+, kde byste mohli sledovat pomocí fotek a videí soužití takto vytvořených párů na stránce pobočky příslušné země místo toho, co je u někoho doma potřeba udělat a jak to někdo dělá, jak tomu zatím je u Robina Hronka na Facebooku a Googleě formou stránek, skupin , nebo komunit společnosti +PCA Praha .

Jediná věc, která by snad mohla být na tom zajímaqvá, je využité evidence pracovnic společnosti Allied Social Services ke sjednávání sebezástupu v péči o ty zákazníky mužského pohlaví, kterým ke společnému soužití se ženou jako pečovatelkou a družkou pomohla jakákoli forma projektu Robinhelp. V zemích, kde byl pár oddán z nábožemnských, či rodinných důvodů, tam se toto opatření zatím nepoužilo. Manželka se snaží si na svého muže udělat co nejvíce času. Tam kde svazek nebyl posvěcen vstupem do manželského stavu, je tato možnost nejrozšířenější ve Švédsku, Dánsku a v Nordsku, pokud jde o Evropu. V Asii se partnerské náhrady nejvíce používají v Japonsku, na Thajwanu a v prů,yslových velkoměstech v Jižní Koreje a Číny. Demografický výzkum ukazuje, že je toto nejrizšířenější v asijských zemích prostě tam, kde sídlá, nebo jsou továrny patřící velkým výrobcům spotřební elektroniky světoznámých značek jako je Samsung, SONY, JVC, Toshiba, Panasonic, případně Huawei apod. Hodně žen totiž pracuje u těchto společnostá nejen v administrativě a vzhledem ke vrozené pracovitosti a pečlivosti, kterou jksou Asiaté proslulí, není čas na soukromý a osobní život.

V Evropě je to způsobeno nejvíce tím, že v uvededných zemích mají lidé velice vyvinuté sociální cítzění a v zimě bývá hlavně ve Švédsku extrémně špatné počasí. Zastoupení Holandska se k této věci nijak jasně nevy\jádřilo a zástupci pobočky na Islandu nijhak převratné využití této možnosti nemá, protože díky extrémnímu počasí hlavně v zimě zatím používá své kamarádky, nebo kolegyně  uvedené v tamní evidenci asitak jedna žena, která se takto o někoho stará z každého trochu většího města.

Zastoupení Spojených států to pokládá za velmi praktické, avšak zástupci poboček v jižní Kalifornii, jižní části Texasu a Floridy uvádějí, že valná většina pracovnic které někomu pomáhají tím, že jsou jeho družka, pouižívají k sebezástupu přistěhovalkyně z Mexika a zahraničí, které vyberou z evidence, protože tyto přistěhovalkyněš nebývají často posílány k výjezdům aby se americkým ženám nebrala práce.

Kanada bude na tom podobně, ale tým projektu Robinhelp tam zatím nebyl pozván, tak se to asi ještě nezkoušelo.

V podobném duchu byla také neděle. Mimo tyto postřehy se žešily různé technické záležitosti ohledně provozu počítačových sítí poboček společnosti Allied Social Services, nebo týmů v pobočkách organizace +BATRADIS , které mají ve svém středu nějakého svého společného kamaráda, kterému hledají holku, protože nemají možnost se sami postarat o jeho osobní sexuální živit třeba proto, že jde také o muže, nebo i kdyby to byly ženy, mohou mít všechny zrovna jinou důležitější práci a je jich třeba navíc ještě málo. Tak začnou dělat nějaký ten Robinhelp.

Takovým druhem problémů mohly být referáty o vytížení datových center, Jak toto vytížení snížit, ale zachovat výkon, jak co opravit a co máme za novou techniku.

Shrnout bychom to celé mohli tím, že bylo třeba seznámit touto cestou širokou veřejnost s tím, že organizované mnohoženství pomocí adsministrativních technologií pro projekt Robinhelp není hloupost ale mimořádně praktické opatření nejen pro soužití Robina Hronka s nějakou ženou, která odpovídá jeho představám, aniž by byla omezována její osobní svoboda tím, že se jí dovolí najít si někohgo, kdo odpovídá její představě, přičemž včas vybere za sebe náhradu podobných vlastností jako je ona sama mezi kamarádkami, nebo v evidenci pracovnic osobního oddělení společnosti PCA Praha, nebo Allied Social Services. Tpo by pak fungovalo u všech mužů, kteří se těžko seznamují.

V závislosti na rozsahu databáze a velikosti počítačové sítě může být sjednávíání náhrady za sebe časově nbekonečné, nebo cyklické. Jediné v čem je prtoblém, je lidské myělení jako takové, zachovávání tradic a kulturních zvyklostí. To se snažíme řešit motivací ve smyslu poskytování drahých věcí a vysoké životní úrovně zadarmo a řešením osobních probůémů pracovnic naší společnosti z Vašich řad.

Žádné komentáře:

Okomentovat