středa 25. června 2014

Otevřený dopis pro české ženy z Itálie

V rámci projektu +Robinhelp pokládáme za velice zajímavý pokus s tímto projektem v Itálii. Z odstupem jednoho až dvou, případně i více let se ozval pár z Římqa, tvořená tamním pracovníkem podobné organizace jako +PCA Praha , který se jmenuje Luciano Vivalini s družkou, která se jmenuje Ronana Montiniu. Vůbec nejzajímavější na tom je, že jde dokonce o manžele i přrsto, žeš je Romana asi o 20 cm vyšší než on. Svatbu měli tehdy ve Veroně. Doufají, že také navštíví Prahu a naspsali také otevžený dopis proi české ženy, který Romana, která se nyní jmenuje tzaké Vivalini napsala. Jak se stalo dobrým zvykem, bude tu italský originál a překlad. Jdeme na to:
----------------------------------------------------------------------------

Ciao donne ceche cari

Tribes, Romana Vivalini e io sono la moglie di un uomo, che è Antonio Vivalini. Entrambi vivono a Roma e ci siamo sposati due anni fa a Verona. Fu nel contesto di un esperimento interessante, che si ottiene nella Repubblica Ceca dice Robinhelp. Il nostro matrimonio è un prodotto della versione italiana del progetto.

Come con progetti simili che si svolgono in tutto il mondo con grande successo, e ci uniamo a questa lettera. Avremmo chiesto ai loro colleghi cechi il permesso di venire a Praga per visitare una dimostrazione del funzionamento di questo progetto. Speriamo che il nostro team di progetto Robinhelp di PCA  Praha invita in Praga, come dimostriamo nel contesto del funzionamento di questo progetto, abbiamo portato con noi un paio di Verona.

Nonostante la tradizione religiosa che lavora per noi e per me stesso, vorrei dichiarare che ho avuto nessun problema si comportano in modo diverso dal solito e fare le cose che sono le tradizioni in conflitto diretto.

Vorrei cogliere l'occasione per chiedere Cesla donne per fare un esempio da me. Anche se mio marito è più basso di me, ha vissuto insieme felicemente fino ad oggi. Sono contento che soddisfi le sue esigenze e idea del partner perfetto, e sono lieto che le qualità che è alla ricerca di donne che incontro, anche se penso che ci sono donne che hanno fatto alcune cose meglio.

Grazie e non vedo l'ora di Good bye.

Romana Vivalini (ex Montini)

Zdravíme drahé české ženy,

Kmenuji se Romana Vivalini a jsem manželkou jednoho muže, kterým je Antonio Vivalini. Oba žijeme v Římě a vzali jsme se asi před dvěma lety ve Veroně. Bylo to v rámci zajímavého pokusu, kterému se u Vás v České republice říká Robinhelp. Naše manželství je produktem italské verze tohoto projektu.

Jelikož se podobné projekty konají po celém světě s velkým úspěchem, připojujeme se i my napsáním tohoto dopisu. Rádi bychom požádali své české kolegy o dovolení přijet do Prahy na návštěvu a ukázku fungování tohoto projektu. Doufáme, že nás tým projektu Robinhelp ze společnosti PCA Praha pozve, protože bychom v rámci předvedení fungování tohoto projektu rádi vzali s sebou pár z Verony.

I přes náboženské tradice to u nás funguje a sama za sebe bych ráda prohlásila, že mi nědělalo problém chovat se odlišně, než je obvyklé a dělat věci, které jsou s tradicemi v přímém rozporu.

Chtěla bych touto cestou požádat česlé ženy, aby si ze mně vzaly příklad. Přestože je můj manžel menší než já, žijeme spolu šťastně až do dnes. Jsem ráda že splňuji jeho požadavky a představu o ideální partnerce a mám radost, že ty vlastnosti, které on u žen hledá mohu splňovat, i když si myslím, že jsou ženy, které by některé věci dělaly lépe.

Děkuji Vám a těším se na shledanou.

Romana Vivalini (dříve Montini)
--------------------------------------------------------------------------------------

Tak to vidíte. I v Itálii to funguje a Řím a Verona již nejsou jedinými městy v Itálii, kde se to zkouší, a kde to funguje.

O pozvání irtalské delegace budeme uvažovat a jelikož jsme zde již měli více lidí najednou, nebude to problém.

Ke cti autorky dopisu dodáváme, že tak činní na základě svého osobného pochopení křesťanské náboženské věrouky, i když tak její přesvědčení neodpovídá tomu, co se učí v kostele.

Zde jsou odkazy na zprávy z webu pilotního peojektu společnosti +PCA Praha , kterým je +Robinhelp :Žádné komentáře:

Okomentovat