pátek 18. července 2014

Otevřený dopis pro české ženy z Ruska

Od Listopadu 1989 se Rusko nebere tak vážně, jak by mělo, přitom jhe to země jako každá jiná. Nebyli jsme si proto jistí, jestli to máme zveřejnit, ale i tam se v Moskvě a Petrohradě zkoušelo něco jako +Robinhelp  a funguje to.

Déky ruské důkladnosti čekáme pár z Moskvy, který tvoří Alexej Ivanovič Nadějev a Světlana Kurnikovová, která píše tento dopis a přijede i když jsme tento pár oficiálně nezvali. Jako vždy tu máme originál a přerklad:
--------------------------------------------------------------------------------
Весовые Чешские женщины,

Меня зовут Светлана Курникова, и я пишу вам это письмо, потому что я принимал участие в эксперименте одной организации, которая заботится о инвалидам, и таким образом я стал спутником одного человека, по имени Алексей Иванович Nadějev, который работает на этой организацией.

Мы встретились на одном специальном мероприятии, организованном организацией, которой он был приглашен подобных организаций из Праги, который был призван PCA Прагу и самое интересное было то, что Алексей Иванович Nadějev не единственный, кто имеет особые требования к женщинам, начиная со склонностью к высокой женщины и что он хочет, чтобы они носить на спине. До встречи с моим коллегой Алексеем, кто твой Робин Hronek из Праги, я не понял, а также меня удивило, что Алексей восхищается женщинам технических навыков.

Мы слышали о проблемах с запуском вашей организации, который является вашим же функция Робин Hronek как Алексей И. Nadějev и не понимаю, почему это не для вас, хотя у нас были с нами коммунистического тоталитаризма 30 лет дольше, чем вы для времен Советского Союза, поэтому она имеет у России есть проблемы demokrazizaci. Тем не менее, он работает даже для коллег в Санкт-Петербурге мы хотели бы поблагодарить Вас за посещение нас, когда события организованы подобные проекты, такие как ваш Robinhelp.

Мы присоединяемся пары развивать подобные проекты, а также они захотят к нам в гости, только чтобы бросить вызов политическая история показала, что это работает, но что у нас есть с самого начала neměšli с Алексеем говорить о том, что мы poznbali.

Вот отборочный конкурс я выиграл только потому, что я соответствовать требованиям, и мне пришлось только те свойства, чтобы я мог заботиться о Алексея, в зависимости от того, как она есть. Во время лечения мы встретились, и все же он никогда не видел никаких проблем.

CHTS хотел бы pozdravitr чешские женщины, и попросить их последовать моему примеру и дать ему некоторые вы пытались с Робином Hronkem.

Удачи и спасибо.

С уважением Светлана Курникова svetlana.kurnikovova @ batradis.ru


Vážené české ženy,

Jmenuji se Světlana Kurnikovová a píši vám tento dopis, protože jsem se zúčastnila pokusu jedné organizace, která se stará o zdravotně postižené, díky čemuž jsem se stala družkou jednoho muže, který se jmenuje Alexej Ivanovič Nadějev, který pro tu organizaci pracuje.

Seznámili jsme se na jedné speciální akci, kterou ta organizace pořádala, na kterou byl pozván tým podobné organizace z Prahy, která se jmenovala PCA Praha a nejzajímavější bylo, že Alexej Ivanovič Nadějev není sám, kdo má zvláštní požadavky na ženy, počínaje zálibou ve vysokých ženách a tím, že chce od nich aby ho nosily na zádech. Před setkáním s kolegou mého Alexeje, kterým je Váš Robin Hronek z Prahy, jsem tomu nerozuměla a také mne překvapilo že Alexej obdivuje u žen technickou zručnost.

Slyšeli jsme o problémech se zahájením činnosti Vaší organizace, kde má Váš Robin Hronek stejnou funkci jako Alexej I. Nadějev a nechápeme proč to u Vás nejde i když jsme u nás měli komunistickou totalitu o 30 let déle než Vy za dob Sovětského svazu, takže má Rusko také problémy při demokrazizaci. Přesto to funguje a i za kolegy v Petrohradě Vám chceme poděkovat, že jste nás tehdy navštívili na akcích pořádaných podobným projektům, jako je Váš Robinhelp.

Připojujeme se k párům, vytvořeným podobnými projekty a stejně jako oni se Vás chystáme navštívit, abychom Vám na vzdory politické minulosti předvedli že to funguje, přesto že jsme si ze začátku neměšli s Alexejem o čem povídat, abychom se poznbali.

Tu výběrovou soutěž jsem pouze vyhrála, protože jsem splňovala jeho požadavky a měla jsem pouze takové vlastnosti, abych se mohla o Alexeje starat podle toho, jak si to představuje. Během péče jsme se poznali a zatím nevidím nikde žádný problém.

Chtšla bych tímto české ženy pozdravitr a požádat je, aby následovaly mého příkladu a aby to nějaká u Vás zkusila s Robinem Hronkem.

Přeji hodně štěstí a děkuji Vám.

S přátelskými pozdravy Světlana Kurnikovová svetlana.kurnikovova@batradis.ru

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Z toho že přijedou jen tak moc velkou radost nemáme, ale naštěstí máme zaběhnutý program, tak to nějak dopadne.

Žádné komentáře:

Okomentovat