středa 11. února 2015

Odhalení marketingu u projektu Robinhelp

Je dosti pravděpodobné, že si to tímto článkem totálně zkazíme, ale když Vám newmůžeme zatím předvést proveditelnost testu branné zdatnosti na videu, kde by nějaká žena vzala Robina Hronka na záda, ukážeme Vám vše olstatní co můžeme. Pro tento test máme zatím jasné a logické důvody, dokud žije matka Robina Hronka, která když spadne z postele, musí jí něškdo postavcit na nohy. +Robin Hronek to nedokáže, takže to obvykle dopadne tak, že se zavolá jeho stzarší bratr, který obvykle přijede s jedním, nebo s oběma syny. Dlouho to již trvat nebude, takže schiopnost ženy sebrat ze země bezvládníé tzěklo o hmotnosti okolo 80 Kg , nebo přeprava takto těžkého těla vlastními silami nebude po smrti matky Robina Hronka tak zásadní, takže nebude nutné lpět na značné urostlosti jeho družky, aby díky svalům neutrpěl jwejí půvab.

společnost +PCA Praha však bude maximálně urostlé ženy upřednostňovat, protože neslouží jen k tomu, aby měl ideální partnerku jen +Robin Hronek  akle kdokoli. Projhekt +Robinhelp je jakousi ukázkou  rozšížení služeb o služby, jaké žádná jiná nezisková organizace, pečující o seniory a zdravotně postižené spoluobčany neposkytují z důvodu rozporů s kulturními zvyklostmi lidské společnosti, díky čemuž se stávají nedostatečnými.

Tento článek vznikl na základě několika úravidelných pracovních porad našeho týmu spolu s pbčasnými poradami Robibna Hronka s jedním jkeho kamarádem v hospodě, nebo více kamarády, kteří by měli náš tým rozšířit o externí spolupracovníky. Absolutně nejčerstvější potvrzují dávno již zjištěnou skutečnost, že křčivá a špatná osobnost se nenapraví, což v našem případě platí dvojnásob, protože ženy, které se fyzicky podobají členkám našeho týmu , nemají s jejich duševní podobou téměř nic společného. Nemyslíme tím technickou zručnost a zbnalosti a dovednosti v oblasti počítačů a IT, ale hlavně tím myslíme vlastnosti, jako je vlídnost, laskavost, věrnost, ochota pomáhat slabším, dobrotivost a upřednostňování štěstí u druhých před štěstím vlastním.. Pokřivený stvol se těžko narovná a křivá osobnost se nenaspřčímí. Lze ale využít charakterových chyb k provádění procedur, které by alwaspoň u okolí budwěly dojem, že daná žena není tak špatná a snaží se poučit se tím, že se stará i partnersky o ty, kdo by jinak žádnou ženu neměli, v jejichž čele je +Robin Hronek .

Jako motivace k takovému jednání, kam patří také nechtít pohádkového prince, frajera, nebo boháče, ale rozvuinout svůj osobnostní potenciál ku prospěchu nikoli sebe, ale těch, kldo zrovna tuto ženu potřebují. Ze zavedených náboženských filosofiá, ji k tomu může vést KLřes%rtanství, avšak jen do určuité míry, která končí u manželských práv, kterých lze zmneužít v mužův neprospěch. Již u Robina Hronka jsme již dávno věděli, že tuto filosofii nemůžeme zcela využít už proto, že jedinými ženami, ze kterých by šlo jednu vybrat ke společnému životu v manželství, mají dostatečně dobrý charakter výhrandně členky našeho týmu pod vedení projektové výkonné ředitelky projektu Robinhelp - slečny Marie Smaulové. Jde totiž o osoby, které k nám přišli ze zahraničí, čímž nemyslíme jen okolí České republiky, ale okolí celé Země vůbvec. S lidmi mají společnou akorát fyzickou podobu.

Naše marketingové oddělení, vedené slečnou Rebekou Davisovou již v roce 2000 vypracovalo motivační marketingovou strategii, která takovým ženám hodlá za projevy správného chování všem zdravým a fyzicky zdatným ženám poskytovat zdarma vše, co by bylo jinak pro ně moc drahé, perorože pokud neexistují hodné, nesobecké, laskavé a nevychytralé ženy české, nebo jiné známé národnosti bez nějakého zdravotního postižení, je nutné použít dostupný materiál. I u projektu Robinhelp je zájemkyně o spoklupráci odměňována ya přehlížení chyb partnera, plnění neobvyklých přání a všeho, copatří k soužití muže se zenou. Odměnou jí je životná úroveň  např členů našeho týmu a v rámci možností i způsob života  na přčíklad členů našeho týmu v jejich vlasti.

Stinnou a smutnou skutečností je fakt, že veškerá zařízení musí zatím pořizovat ze svého důchodu osobně sám +Robin Hronek . Z tohoto důvodu marketingové oddělení  naplýnovalo nákupy mobilnách telefonů, počítačů, tabletů a notebooků pero administrativní spolupráci na velmi dlouhou dobu plnění smlouvy, kterou zájemkyně o spolupráci podepíše. I přes falešnou morálku , podle které to jakoby nefunguje, ale jelikož je pro člověka přirozené dělat, že jeho lejno nesmrdí, existuje spousta i pozemských antropologických studií o námluvách různých druhů opic, kde má damec čanci pouze tehdy, přinesde-li samici hoidně dárků. V tomto případě jde většinou o jídlo. Za předpokladu, že je Evoluční teorie Charlese Darvina správná, mělo by to fungovat. V okolních zemích mimo Českou republiku to totiž funguje. Aby fungovala biblická teze o stvoření, muselo by to jít i bez této motivace.

S Biblí tu však ale nevystačíme, vycházíme-li z předpokladu že všechna monoteistická, nebo i částečně polyteistická náboženství označují různými jmény jednoho a téhož boha, kdy křesťamnský Bůh bez konkrétního jména, svatá trojice, Jahveh, Jehova, nebo Hospodin je týmž bohem jako třeba muslimský Alah. U polyteistických náboženstvích, by tíémto bohem mohl být na příklad starořecký Zeus, akorát že ostatní bohové by pak byli ostatními andšli. Tam to ale není tak jasné jako u křesťanskéhoé a muslimskkého boha. To nám dává prostor peo respektování osobní svobody. Ideální je, když by i u Robinhelpu byla s Robinem Hronkem jedna žena celý život. Chtěšlo by se nějaké jít do toho na asitak 40 let? Rozhodně ne už proto, že i normální vztah, vytvořený na základě vzájemné sympatie také nevydrží obvykle moc dlouho.

Jak to udělat, aby v případě péče formou soužití nebyly ve vztahu mezery? To se musí u Robina Hronka vyzkoušet  pomocí projektu Robinhelp a i tam využít evidenci zájemkyň o spolupráci k rychlému osobnímu zástupu či náhradě, pokud je v evidenci dosti záznamů (osobních údajů žen). Psychologická péomůcka formou zmínkyx o Islámu naše vývojáře vedla k používání pojmu harém jakožto název pro specializovanou aplikaci, která by u těch zástupů, náhrad a výměn zajistila kednoduchou agendu. Pořád by tak měla být u Robina Hronka občas nějaká žena,pokud nebude u jiného muže s podobným životním osudem, nebo ve svém občanském zaměstnání.

Nutnost nás napodobit pomůže i k lepšímu  pořizování techniky, na kterou by jste se měli skládat, jako to děláme my, i když si sami ledacos vyrobíme sami.Nemáte takové možnosti, abyste si vy, nebo další vaši přátelé obstarali stroje a vybavení na stavbu továren na výrobu potřebného vybavení, nebo abyste vytvářeli, nebo upravovali operační systémy a aplikace. Jediné co můžete je s nakoupených konponent sestavovat počítače, nechcete-li porušovat zákony, zprovozňovat je v nějaké linuxové distribucib a přes známé a přátele známých shánět úro pracovnice společnosti +PCA Praha dokonce i dostupná auta, která asi bude potřeba dát doprořádku, protože je nejspíše nebudete mít možnost vyrábět, protože mezi vámi a námi je Robin Hronek, přes kterého lze jednat s námi, takže možnosti jaké má mezinárodní megakorporace jsou jen pro zajímavost.

Žádné komentáře:

Okomentovat