pátek 3. února 2017

Je práce vedoucího osobního oddělení společnosti PCA Praha bezpečná?

Přestože se nejzajímavější věci dějí u Robina Hronka doma, byli jsme nuceni sáhnout k bezpečnostním opatřením ohledně zveřejňování informací o dění zejména okolo projektu +Robinhelp , kde došlo k situaci, kdy byl použit internet ke hledání pomoci, kde došlo k potížím díky obavám rodiny a nejbližších přátel o osobní bezpečnost našeho klíčového pracovníka, protože hrozí setzkání se špatnými lidmi. Chtšli sme se obrátit na zmíněné nejbližší přátelé a příbuzné s nabídkou posílkení našeho týmu o schvalovací komisi a podnikli jsme v této věci jistá opatření, která Vám chceme v tomto článku představit i přez to, že je uplkatníme jinde.

Možnost ppotkat nebezpečné osoby zejména pčes Facebook, nebo nebezpečí v úpodobně pozvání si a vpuštšní cizích lidí do bytu se netýká pouze Robina Hronka, ale kohokoli, takže jsme požádali o pomoc naše nové moravské kolegy z Olomouce a okolí, kteří hledají další muže, hledající ženy pro práci ošetřovatelek pro společnost PCA Moravia, nejlépe v podobné situaci, jaká je u nás v Praze. To znamená, že má jít o muže, který má matku, nebo otce v nemocnici, zer které byla matka, nebo otec předčasně propuštšni a předáni do domácího ošetření s tím, že hlkavním důvodem je finanční situace příslušné rodiny. Podmínkou je, aby u státního zdravotnického zařízení trvala hospitalizace déle než 3 měsíce, které hradí zdravotní pojišťovna, nebo jde o soukromé lékařské zařízení.

Muž v takové situaci, která je náhodou podobná té pražské, je jistý Pavel Železák, který žije v Udyni, kde však chybí jak pobočka organizace +BATRADIS , tak nače pobočka pod názvem PCA Moravia. Aby mu někdo pomáhal také s matkou jako v Praze, musel by tam někdo jezdit z Brna, nebo Olomouce. Olomoucký ředitel organizace +BATRADIS  - Ing. Stanislav Havránek se s bratry piustil do práce a umožnil Pavlu Železákovi dálkově studovat nějaký technický obor na BUT (Brněnské Učení Technické) za účelem získání akademického titulu Ing. (inženýr), aby mohl báýt ředitelem pobočky Batradisu v Udyni.

Zařízení, kterým jsme chtěšli vybavit Robina Hronka a jeho nebližší tak nejbližší tak nepřijde v niveč, což ocení naši kolegové v čínském Batradisu, kterým to fdalo dost práce navíc v továrnách na eleku v Tien-Šenu. Akorát se musí něco přiobjednat a použijeme to v Udyni.

Přestože by bylo asi na místě dát tento článek na blog organizace +BATRADIS , představíme Vám systém, který by zabránil nebezpoečí, plynoucího z pozvání si něcoho cizího domů.

Už asi tušíte, že půjde o elektronický bezpečnostní systém pro domácnost, či firmu, který je tvořen soustavou kamer, pohybových senzorů, mikrofonů a čidel na hlídání otevření dveří, oken a skříněk, či stolu. Systém je bezdrátový a jeho řídící jednotka je propojená po místní síti, nebo po internetu se záznamovou stanicí, která zaznamenává video i se zvukem, pořizujer fotografie a obraz a zvuk také streamuje. Záznamová stanice má pero kaýdý okruh samostatnou obslužnou kartu. Okruhem se rozumí na příklad souprava kamer, mikrofonů a čidel pro každou jednotlivou místnost. Obslužnou kartu tu budeme muset ještě přidat.

Stejný počet obskužných karet má mít i monitorovací stanice, kterých může být víc. Každá monitorovací karta umožňuje pžipojení jak digitálních zobrazovačů přez HDMI (obraz a zvuk), DVI (jen obraz) a zvuk pomocí digitálního optického výstupu zvuku, nebo analogového výstupu. K dispozici je možnostz připojit analogové zobrazovače pomocí VGA-Sub pro obraz na starší typ monitoru pro PC se zvukem pomocí analogového zvukového výstupu, případně lze použít i klasický televizor přes konponentní, či konpozitní výstup videa, který zahrnuje i zvuk. Toto řešení však není tak kvalitní jako digitální přčipojení. Jako největčí nouzovka je tu pro opravdu hodně staré televizory i výstup videa pomocí RFA připojení přes anténu, zahrnující i zvuk ale v nejhorší kvalitě.

V domácím prostředí se bez infračervené laserové klece obejdeme, protože účelem tohoto bezpečnostního systému tak úplně není zabránění nepovolaným a neoprávněným osobám vniknout do objektu, jak tomu je u ochrany proti zlodějům, kdy se spustí poplach když se někdo vloupe do objektu, ale sledování chování pozvané cizí osoby do obhektu. Veškeré bezpečnostní prvky vzájemně spolupracují a spouští, otáčejí a všeobecně ovládají kamery na záklkadě detekce pohybu, zvuku, změny světla a vibrací, po případě dle detekce změny teploty a chemického ložení vzduchu. Aniž by to někdo tušil, nejbliší osoby, tvořící naší schvalovací komisi tak mohou na základě toho, co vidí okamžitě uavolat policii, záchranku a hasiče v případě, že pozvaná cizí osoba našemu pracovníkovi ubližuje, nebo u něj krade.

Součástí systému je možnost sledování a obsluhy kdekoli pomocí aplikace pro chytrý telefon. Dostupná je jak pro Android  a iOS, avšak ji bohužel nenajdete v obchodě Google Play, nebo na App Store, protože jde o specializovanou aplikaci pro konkrétní specifické využýití. To přenecháme technikům z organizace +BATRADIS , kterým také přenecháme článek s technickým popisem tohoto systému.

My se budeme soustředit na použití, které bude nikoli u Robiina Hronka a jeho nejbližších, ale právě u Pavla Železáka a jeho příbuzných a nejbližších přátel, kterým by se nelíbilo, kdyby si Pavel pozval někoho cizího i přesto, že by tak jednal za účelem si najít nějakou partnerku pro život. +Robinhelp  tak v Udyni uděláme, jakmile bude mít Pavel alespoň 6 žen, které ho nosily na zádech a vedle případných intimních důvěrností o něco dříve, než je obvyklé, ochotných mu pomáhat v domácnosti a starat se o matkku..

V Prazer tomu necháváme volný průběh, o kterém bohužel informováni nebudete, protože nejde jen o pčístup určitých lidí k této věci, ale i technické potíže, na kterých organizace +BATRADIS  pracuje.

Z toho si máte vzít pčřáklad ve smyslu neodmítat zdánlivě neprovediteůlné věci i jejich ignorací jen proto, že to nejde. Všechnoo jde, když se chce. Pokud se nechce, nebo daná věc nebyla dosud vynalezena, má se vynaleznout. Pokud nevíte jak na to, poradíme Vám pomocí Robina Hronka, který neměl takové starosti jako většina z Vás, což mu umožnilo rozvíjet svůj duševní potenciál, získávat vědomosti a používat je k řešení životních situací často zcela novým způsobem, který i další lidi v jeho situaci dosud nenapadl. Pokud ano, vzali to, protože zjistili že to nejde. My víme, že to jde, ale na některé věci se musí jít oklikou.

Žádné komentáře:

Okomentovat