neděle 26. července 2015

Co asi nevíte o testu branné zdatnosti

Horké letní dby způsobily, že +Robin Hronek nevyvíjel žádnou činnost v prezentační a publikační činnosti nejen pro náší společnost, ale i pro +BATRADIS a také +Hudba Robina Hronka - RHMUSIC.ORG nezaznamenala žádnou aktivitu. Zdá se že je nyní počasí trochu rozumnější v otázce denních teplot, takže by měl počítač Robina Hronka fungovat spolehlivě bez padání systému, samovolných restartů, samovolného vypnutí, či pomalého chodu, což jsou poruchy způsobené přehříváním.Každopádně bychom rádi využýili opětovného fungování Robina Hronka na internetu pomocí PC k podíní vysvětlení našeho testu branné zdatnosti formou článku, na jehož napsání jsme se dohodli na mezinárodní konferenci organizace +BATRADIS , která se letos konala mimořádně v druhé polovině Června místo první poloviny Září díky úspěšným pokusům o +Robinhelp na Moravě. Mezinárodní konference Allied Social Services ve Stockholmu se bude konat opěšt v Řijnu, kde slavnostrně uvítáme mezi seme naše slovenské kolegy ze společnosti PCA Slovakia.

Co víte o testu branné zdatnosti? Pokud jste někdy navštívili náš web na adrese http://pcapraha.webnode.cz, mohli jste se dočíst v informacích o získání zaměatnání, že ženy, které byx u nás chtěly pracovat jako ošetřovatelky, mají být minimálně 175 cm vysoké, ve věku 18 až 60 let, které si mají zkusit pracovníka našeho osobního oddělení zkusit nosit na zádech. Až na tento požadavek probíhá pohovor celkem běžně. Ve světě s tím není takový problém jako v Praze,kde je tím pracovníkem Robin Hronek, kterému se snažíme více než 2 roky pomoci proveditelnost tohoto poéžadavku formou videa,  aby toho dosáhl s nějakou svojí známou. Bohužel se to nedaří, nicméně i tak chceme naším kolegům ze zahraničí oiděkovat za ochotu nám dovolit, věbnovat se tomuto problému většinu času trvání konference, což by vedení jakékoli jiné mezinárodní megakorporace neudělalo.

Pokusíme se tedypodat vyslětlení, jak je to myěšleno. Je možné že jsme se někde zmínili o tom, že to není nějaká sexuální deviace Robina Hronka, definujeme-li sex jako tlak či mechanické tření opohlavních orgánů o tělčesnou schránku osoby opačného pohlaví ideálněš také v místech pohlavních orgánů dané osoby. Podle této definice se o sex nejedná, protožer i když je dfyzický kontakt i v intimních partiích u osdobyx nesené na zádech těsný, nejedná se o sex perotožese na zádech nesoucí osoby pohlavní orgány nenascházejí a eventužlní pocit určitého vzrtučení je jen fyziologickou rweakcí na určitý tlak a tření.

Vlastní způsdob myěšlenkového přístupu k činnosti naší organizace spolu s testem branné zdatnosti ve smyslu pojednání o něšm, můžete vidět na videu s přednáškou o naší společnowsti, kde je myšlenkový přístup demonstrován na několika nákresech, které si připomeneme:

V přednášce na videu je nošení na zádech znázorněné čtvercem. Samo o sobě je hloupé a tak  vzniká ten problém, proč to nejde. Ve skutečnosti jde o stěnu krychle, která znázorňuje myšlenku naší společnosti. Ostatní stěšny přerdstavují evidenci pracovnic, využitá evidence ke sjednávání zástupu v péči formou partnerdtví apod.

Co ale na videu s ukázkou přeednášky chybí a není to zatím nikde uvedeno, je víznam a důvod toho testu branné zdatnosti, takže se na to podíváme:

Vedle testu fyzické zdatnosti a schopnosti něškoho dopravit na přístupnějkší místo pro záchranku to je test psychologické úrovně ochoty někomu pomoci nejen tím, že jej každá žena s dostatzečnými fyzickými vlastnostmi po ošetření dsopraví vlastními silami někam, kam se lépe dostanou záchranáři, ale tesruje se tím schopnost ženy poskytovat psychickou a fyzickou oporu. Přehnanost testu je záměrná,ale i tak je provbeditelní. To je ale třeba zdokumentovat a předvést. Proč nošení na zádech? V případě přepravy někoho se tak dá unést břemeno i o hmnotnosti člověška, čož je cca 40 -100 Kg.

Jak to souvisí s důvěrou a oporou? U nás je to +Robin Hronek  a v zahraničí jsou to jeho kolegové, kterým projekt +Robinhelp vychází jsou muži, kteří se cítí být v životzě ohroženi i přesto že jsou na tom zdravotně lépe, než Robin Hronek. Jde o muže kteří jsou zaměřeni spíše na duševní práci, vědu, techniku, filosofii a abstraktní myšlení, díky čemuž neoplývají dostatečnou fyzickou kondicí aby se ubránili, nebo aby obstáli v praktickém životě. Nelzer tedy hovořit o tom že muž má ochraňovat ženu, ale spíše silnější osoba osobu slabší bez ohledu na pohlaví. Ve vyspělých evropských zemích, USA, Kanadě a Austrálii nám to funguje proto, že jsou tam ženy o něco emancipovanější než v České republice.

Aby se nám to podařilo, hodláme  takové ženy v Praze motivovat, aby se zabývaly  takovouto formou spolupráce s námi přes Robina Hronka tím, že jim pomůžeme opatřit si různé věci, které si sa,y nemohou dovolit, což v zahraničí dělat tolik nemusíme.

Přílišná sebeúcta se navíc nevyxplácí, což je třeba si uvědomit.

Další věc, kterou o tom nošení ženou može na zádech nevíte, je objev který by mohl zajímat i ty z Vás, kteří se zabýváte archeologiá a mytologiá, kde se zaměřujete na zaniklé civilizace. V tomto případěse jedná o Atkantidu, o které je známo že ji zaplavilo moře. Při výstavbě jedné z mnoha poboček organizace +BATRADIS v místech, kde se Atlantida údajně nacházela, byl učiněn objev jakési svatyně, kde obyvatelé Atlantidy uctícali své bohy.

V průběhu výstavby byl objeven velký kruhový obraz, který znázorňoval 6 roční období, dráhy Měsíce a ostatních planet včetně slunečního cyklu. Střed obrazu vyplňoval obraz nahé ženy kyprých tvarů, oděné pouze do svazkůobilí a vinné révy, která nosí muže na zádech. Domníváme se, že to byla jejich bohyně hojnosti a plodnosti, která dává mužům plodnou sílu tím, že je vezmne na koně. Daslší malby na stěnách a zbytky soch pravděpodobně znázorňovaly obřad plodnosti, kdy nějaká urostlá žena kyprých tvarů z lidu podstoupila obřad, kdy vzala na záda nějakého muže a obešla s ním výše uvedený kruhový obraz. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, zda-li šlo o ženu, která tak svému druhovi, či manželovi předala plodnou sílu k založení rodiny, nebo jestli šlo o libovolnou ženu, podobnou té uprostřed obrazu, která tu bohyni plodnosti pouze představuje.

Uvedená pobočka nohužel není veřejně přístupná ve smyslu pořádfání veřejných projektů, kam patčí +Robinhelp , nicméně byl kruhový obraz na základě pořízených fotografií rekonstruován a uzdobí vstupní halu.

Nám bude stačit pro shrnutá pouze toto:

Nošení na zádech není sex.
Je to test branné zdatnosti a schopnosti být muži oporou, je-li ten muž příliš slabý, nebo nemocný, aby byl ženě oporou on sám..

Žádné komentáře:

Okomentovat