sobota 4. února 2012

Robinhelp ve světě, a neb, mají se nad sebou české ženy zamyslet?

Poslední dobou se snažím vyburcovat českou ženskou veřejnost přidáním sekce na web projektu Robinhelp, která se jumenuje Robinhelp ve světě a která přináší zprávy o provádění výběrového řízení formou soutěže. Sekce je k dispozici na https://sites.google.com/site/robinhelprobinhronek/robinhelp-ve-svete .

Nutnost výběrového řízení je dána skutečností, že jsou nejen ženy, ale kidé ve světě mnohem lépe vychovaní, než je tomu v České republice. Není to samozřejumě pravidlo, ale je to tak. Zájem pomáhat jakkoli zdravotně postiženým je na západě a i jinde takový, že se pracuje formou soutěže, jakou bych chtěl uspořádat i u nás. O zprávách ze světa bylo rozhodnuto na mezinárodní konferenci organizace BATRADIS v Dubaji. Skupina, které jsem členem je vysílána  jako delegace na různé podobné akice různých podobných projektů a ačkoli tomu většina z Vás nevěří, všude to funguje. Ono to bude také asi tím, že tam mají naši kolegové lepší podmínky a i lidé, kteří nemají s organizací BATRADIS nic společného, ale jsou pouhými přáteli mužů v mé situaci v dané lokalitě, jsou ochotni ztrácet čas spoluprací na zdánlivě nesmyslném projektu. Pobočky organizace BATRADIS v daných lokalitách také mají více finančních prostředků, aby mohly dotyčšným osobám za spolupráci zaplatit.

Takov ou možnost bohužel u nás nemáme, i když v případě spolupráce mýuch přčátel, - konkrétně M.V a R.K. by šlo uizavřít úkolovou pracovní smlouvu a pak zaplatit za vykonanou práci. Stačilo by pak, aby si oba kamarádi schovávali od všeho účtenky a faktury, kterfé bych předal do účtárny naší pobočky a nechal je proplatiot. Bpohužel to nefunguje, ale poradím si i bez nich. Dá mi to možná dost práce, ale bude to stát zato. Kdyby to nevyšlo, naučím se spoustu věcí, se kterými si budu možná moci přivydělat jako IT technik, správce serveru, nebo IT server developper. Stačší se pokusiot napodobit na virtuálním serveru nový projektový server projektu Robinhelp.

Co se týká zpráv o úspěších v zahraničí, měly by vyburcovat naše ženy, protože se jim nebude chtít uz)stávat pozadu za Evropou a bokolním světem včetně postkomunistických zemích. Mám v plánu dále více pohovořit o ženách z České republiky, které by mohly být tímto způsobem mojí družkou (jedna z nich), kdy jsou některé z nich trochu zmímněné. Není jich ale tolik, aby z toho byla nějaká větší akce, jaké jsou v uvedené části webu projektu Robinhelp.

Asi je další chyba v tom, že moji uvedení kamarádi nějak přehlíží skutečnost, že to nedělám pro sebe, ale pro muže v mé situaci. Ten virtuální server se může hodit ba jakousi stránku, kde budou všechny žedny, které mají zájem takto pomáhat z jakéhokoli důvodu osamělým mužům, evidovány. Stačí si podle svých představ zfiltrovat databázi a nějakou si vybrat. Kladu tak na sebe velké programátorské nároky, protože sociální síť považuji za vrchol složitosti webového programování zejména v otázce vývoje aplikací. Základy příkazů v konzoli operačního systému Linux začínám chápat jen mlhavě a okrajově. Asi  začnu tím, že si seženu programy, které umožní správu serveru v grafickém rozhraní, abych nemusel všechno psát. Osamělí muži v mé situaci mají možnost spolupracovat, pokud to umí. Dělali by to pro sebe.

Doufám že bude stačit české ženy vyburcovat, protože by tvorba virtuálního servberu byla složitá a i bez toho ustoupila moje hudební tvorba do pozadí za  zájem o počítače a navíc ještě péče o matku po mrtvici zatlačuje do pozadí i to. Natož pak chození mezi lidi a seznamování se obvyklými způsoby, které sice fungují, ale ne jak bych potřeboval, kamarádek stejně jako kamarádů mohu mít hodně, ale aby z toho bylo i něco více, to už moc ne, i když by tu možnost byla, avšak mojí matce by se to nelíbilo.

Originál toho projektového serveru sice takto nefunguje. Místo toho aby byla pracovní skupina v intranetu té organizace BATRADIS v hostování na serveru se skupinami a hostiongy pracovníků, je  na vlastním zařízení všechno pohromadě. Může se tak využít libovolná kapacita skupinového hostingu místo přidělené adminoistrátorem, nezlobí to a kediné onbezení kapacity na ukládání dat je kapacita disku.  Přístup z venku zústal stejný a tým projektu si ten server postavil sám. Je to  sestava tří PC, připojených jako místí terminály k NAS skříni, be které jsou SATA II Harddisky, přripojené k SAS portům. Na jkednom je web, databáze MySQL a systém služeb, řízený hlavním terminálem administrátora, běžícím v systému UBUNTU Linux Server 10.07 Unity. Druhý disk 160 GB obsahuje weby členů skupiny. Jedná se nejen o webové prezentace, ale webové hostingy s podporou všech známých webových rozhraní. Třetí díisk 1,5 TB je úložiště dat, které sloučí ke sdílení složek a souborů členů týmu. Čtvrtý port je voilný. Občas se tam zasune nějaký disk, který je potředba bez přišroubování.. V místnosti s terminály je jeětě místní termíinál běžící ve Windows a třetí běží v systému Unix. Skříň s disky (NAS) je ve vedlejší místnosti protože docela hodně hučí.

To byla zajímavůstka na závěr.

Žádné komentáře:

Okomentovat