neděle 27. července 2014

Otevřený dopis pro české ženy ze Španělska

Už je to také okolo 2 let, kdy jsme se zúčasnili španělského pokusu o +Robinhelp , který tam v té době vyšel ve všech větších městech Španělska včetně svatby. Vedle otevřeného dopisu ze španělské Sevilly tu máme žádost o návštěvu Prahy. Chystáme se té žádosti vyhovět v rímci předvádění českým ženám, z koho si mají vzít příklad, což v případě páru ze Sevilly je Marieta Avanti s Juanem Antoniem Martinesem. Z důvodůkolegiality ta Marieta Avanti píše následující otevřený dopis:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mujeres checas caros

Mi nombre es Marieta Avanti muy te saludan. Hace aproximadamente 2 años intenté un experimento interesante, a través del cual conocí a gente interesante y me gustaría aconsejarle que tener una oportunidad.

Vivo una pacu en Sevilla, donde guardaba el cumplimiento de un hombre en particular. El nombre del hombre es Juan Antonio Martines, con quien nos hicimos amigos. Me quedé muy sorprendido en el momento en que fui invitado a un evento especial, donde conocí a un montón de gente que a veces me escucho de Juana dice como amigos de la resistencia. Aquellos que lo hizo a las mujeres querían llevarlo en zádešch y anotar sus datos personales. Con una gran parte de esas mujeres así registrados que he conocido en la acción, así que sé que probablemente no es la ficción de Juan, pero cierto. Por otra parte, sé que más gente como Juan. Específicamente Prahyx de alguien llamado Robin Hronek que se comporta como Juan.

Con el aklci estamos juntos y estoy compañero de Juan. No me sorprende que es la organización que pensaba ella inventó Juan, realmente existe, prortože aprendimos sobre el evento con una carta abierta a las mujeres checas, respondió también que escribo una carta, de acuerdo con que reunirá en Praga, que es también una organización similar que le gustaría hacerse cargo de las personas con discapacidad en el hogar con la extensión de los servicios para el hombre solitario discapacitados.

Deseo NASD la organización Praga nos invitó a předvíst como aquí en España fungujer. Juan no es más colegas que tienen ese tipo de extraños sucesos encontrar a un compañero, lo cual es cierto en la mayoría de las grandes ciudades. En cuanto a España y Sevilla, Juan Martines Antronio es el gerente de la sucursal de dicha organización, llamada Allied Servicios Sociales, pero en Praga se dice PCA Praga.

Por favor, mujeres checas tomar un ejemplo de mí, y les deseo todo el éxito en el mismo. Si usted viene a Praga, nos gustaría organizar una conferencia.

Tuyo sinceramente,

Marieta Avanti


Drahé české ženy,

Jmenuji se Marieta Avanti a velice Vás zdravím. Asi před 2 lety jsem vyzkoušela jeden zajímavý experiment,díky kterému jsem poznala zajímavé lidi a chtěla bych Vám to doporučit, abyste to také zkusily. 

Bydlím a pacuji v Seville, kde jsem často potkávala jednoho zvláštního muže. Ten muž se jmenuje Juan Antonio Martines, se kterým jsme se stali přáteli. Velice mne časem překvapilo, že jsem byla pozvána na speciální akci, kde jsem se setkala se spoustou lidí, o kterých jsem občas slyšela od Juana vyprávět jako o kamarádech z podzemí. Ti jej prý přiměli k tomu, aby chtěl od žen aby jej nosily na zádešch a aby si zapisoval jejich osobní údaje. S velkou částí těch takto zaregistrovaných žen jsem se také na té akci setkala, tak jsem poznala že to asi nebude Juanův výmysl, ale pravda. Navíc jsem poznala více lidí, jako je Juan. Konkrétně někoho z Prahyx, který se jmenuje Robin Hronek, který se chová podobně jako Juan.

Díky té aklci jsme spolu a já jsem Juanova družka. Už mne ani nepřekvapuje, že je ta organizace, o které jsem si myslela, že si jí Juan vymyslel, opravdu existuje, prortože jsme se dozvěděli o akci s otevřeným dopisem pro české ženy, na kterou reagujeme tám, že také píši takový dopis, podle čehož poznávám že je v Praze také podobná organizace, která by se chtěla starat o zdravotně postižené lidi v domácím prostředí s rozšířením o služby pro zdravotně postižené osamnělé muže. 

Přála bych si, aby násd ta pražská organizace pozvala, abychom mohli předvíst jak to u nás ve Španělsku fungujer. Juan tam má více kolegů, kteří si nějakou takovouhle podivnou akcí našli družku, což platí o většině významnějších městech.  Co se týká Španělska a Sevilly, Juan Antronio Martines je ředitelem pobočky takové organizace, která se jmenuje Allied Social Services, ale v Praze je to prý PCA Praha.

Prosím české ženy, aby si ze mne vzaly příklad a přeji jim v tom hodně úspěchů. Pokud přijedeme do Prahy, chtěli bychom uspořádat přednášku.

S přátelským pozdravem 

Marieta Avanti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jakmile je pozveme, pokusíme se to zařídit a budeme Vás o tom informovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat