pondělí 30. června 2014

Otevřený dopis pro české ženy z Německa

Konečně je tady otevřený dopis z Německa, který k nám dorazil z Mnichova. V září 2011 jsme tam byli pozváni na německou verzti našeho projektu , která byla doprovázena obrovskou akcí na výběr partnerky. I zde tu máme dokonce manželství Johana Kratze a Gertrude Mahlerové, která se tím pádem jmenuje Gertrude Kratz. AQby to bylo vlůči našim českým ženám kolegiální, páše ten otevřený dopis  ta Gertrude Kratz. Bude to jako vždy v originále a pak česky:
------------------------------------------------------

Gutten Tag, tschechischen Frauen

Mein Name ist Geertrude Kratz. Ihr Mädchenname war Gertrude  Mahler, und ich bin aus München. Es tut mir leid, dass ich schreiben, bis jetzt, weil ich eine Menge Arbeit. Wenn Sie sich fragen, was los ist, ist es ein besonderes Experiment, dank denen wurde ich zu einem Mann, der die gleichen Probleme hat wie Ihre Robin Hronek , und sein Name ist Johan Kratz verheiratet. Wir leben die ganze Zeit zusammen, um Ihr Team in München besuchen, und wir hoffen, dass wir in der Lage, bei einem Besuch in Prag zu kommen.

Nicht nur für Sie und für uns in Deutschland, sondern auch in der ganzen Welt, diese expeeriment in der Betreuung von Behinderten macht, so dass mein Mann Johan Kratz Kollege Robin Hronek. Von anderen wissen Sie, über Ihre Probléme mit der Einführung von PCA Praha mit diesem Beratungsdienste, so steig selbst in die Action mit einem offenen Brief an Ihre Frauen und Reise nach Prag, wo Dampf, der durch das Projekt, das Sie Robinhelp nennen, geht zu zeigen, wie es funktioniert erzeugt. Wir hätten es getan.

Ich möchte tschechischen Frauen betteln, um ein Beispiel von mir zu nehmen und versuchte, mit Ihrer Organisation PCA Prag mit Robin Hronek zu arbeiten.

Vielen Dank.

Gertrude Kratz

Dobrý den, české ženy,

Jmenuji se Geertrude Kratz. Za svobodna jsem se jmenovala Gertrude Mahler, a jsem z Mnichova. Omlouvám se že píši až  nyní, protože jsem měla hodně práce. Pokud se divíte, co se děje, jedná se o speciální experiment, díky kterému jsem se provdala za  jednoho muže, který má stejné potíže jako Váš Robin Hronek, a jmenuje se Johan Kratz. Žijeme spolu celou dobu od návštěvy Vašeho týmu v Mnichově a doufáme že budeme moci přijet na návštěvu do Prahy.

Nejen u Vás a u nás v Německu, ale i po celém světě se tento expeeriment v oblasti péče o zdravotně postižené dělá, takže můj manžel Johan Kratz je kolegou Robina Hronka. Od ostatních víme o Vašich problémech se zahájením činnosti společnosti PCA Praha s tímto rozšířením služeb, tak se připojujeme do akce s otevřeným dopisem pro Vaše ženy a návštěvami Prahy, kam páry, vytvořené projektem, kterému vy říkáte Robinhelp, jedou předvést jak to funguje. Rádi bychom to udělali.

Ráda bych tímto poprosila české ženy, aby si ze mne vzaly příklad a zkusily spolupracovat s Vaší organizací PCA Praha pomocí Robina Hronka.

Děkuji mnohokrát.

Gertrude Kratz
----------------------------------------------------------------------------------
Určitě je pozveme, ale trvá to někdy dlouho. V dopise chybí spousta věcí o tom, že vedle svých zaměstnání mají manželé Kratzovi hodně práce s koordinací fungování tamní verze projektu +Robinhelp v Německu, kde s tím nejsou takové potíže jako u nás. Motivační kampaně v podobném duchu jako u nás jsou v bývalém Východním Německu, avšak omezují se jen na modernizaci, nebo záskání počítače zadarmo ve spolupráci s německou sítí poboček organizace +BATRADIS . O tom máme zprávu z Drážďan, kde se to také zkoušelo.

Žádné komentáře:

Okomentovat